ACTIVIDADES

Resultados 1 a 3 de 3

Asistencia e colaboración con eventos culturais

A asistencia e colaboración con diferentes eventos culturais que se celebran na cidade de Pontevedra.

Aprendizaxe

Actividades dirixidas que pretenden axudar aos participantes a completar a súa formación en diferentes campos: idiomas, ofimática e navegación por internet, filosofía...

Outras actividades culturais

Conxunto de actividades de tipo cultural, que se levan a cabo na biblioteca entre as que están as mostras bibliográficas e exposicións e diversos actos.