Regulamento

Os usuarios deben aceptar as normas de funcionamento da Biblioteca:

  • Gardar silencio nas zonas de lectura e falar baixo nas outras dependencias.
  • Apagar os teléfonos móbiles.
  • Manter o fondo ordenado ou depositar os libros nos carros dispostos para iso.
  • Repoñer os materiais que extraviasen ou danasen e ver pola integridade dos fondos da biblioteca, que son patrimonio de todos.
  • Non sacar da Biblioteca ningún documento sen facer previamente o préstamo ou ter solicitado permiso da dirección.
  • Non introducir bebidas nin comidas.
  • Deixar os bolsos grandes, mochilas e maletas nas taquillas.