Regulamento
 • Gardar silencio nas zonas de lectura e falar baixo nas demais.
 • Apagar os teléfonos móbiles.
 • Manter o fondo ordenado.
 • Repoñer os materiais que extravíen ou danen e velar pola integridade dos fondos da biblioteca, que son patrimonio de todos.
 • Non sacar da Biblioteca ningún documento sen efectuar previamente o préstamo ou solicitar o permiso da dirección.
 • Non introducir bebidas nin comidas.
 • Deixar os bolsos de gran tamaño, mochilas e maletas nos armarios que hai na entrada da biblioteca.
 • Non se permite a reserva de postos de lectura.  A ausencia do posto de consulta por un espazo de tempo superior a 20 minutos, dará dereito a outro usuario a proceder a apartar os materiais e a ocupar o posto. A Biblioteca non se encargará de controlar/xestionar estas ausencias.
 • Tampouco se permite mover as cadeiras do seu emprazamento inicial sen permiso do persoal bibliotecario.
 • A Sala Infantil é para uso exclusivo dos nenos e nenas menores de 14 anos, e acompañantes. As nenas e nenos de ata 7 anos inclusive deberán estar na sala acompañados dun adulto en todo momento. O Recuncho dos bebés é para menores de 4 anos e acompañantes.
 • O visionado de películas cos aparatos reproductores (dvd e bluray) do 2º andar regúlase coa normativa para o visionado de películas no 2º andar.