Axenda

01/02/2024

A nova app da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Todo é posible cunha biblioteca nas túas mans

Préstamo de documentos

O servizo de préstamo ofrécelle ao público a posibilidade de ler ou consultar -de maneira gratuíta, durante un tempo determinado e conforme ás normas establecidas- os documentos “prestables” da Biblioteca.

Servizo de préstamo de documentos

Consulta de documentos

A través deste servizo, a Biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Servizo de préstamo e consulta de recursos electrónicos GaliciaLe

O acceso da cidadanía á lectura en formato electrónico materialízase para os usuarios/as das bibliotecas públicas galegas a través do servizo de préstamo e consulta de recursos electrónicos, dirixido aos lectores/as con carné de calquera das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia que, de xeito gratuíto, teñen á súa disposición estes recursos. A Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés, como centro integrante desta rede, oferta este servizo aos seus usuarios/as.

Novidades
A Coruña e arredores vistos no tempo
Libros como ferramenta terapéutica