AVISOS
Para usuarios autónomos
23/12/2017
AUTOPRÉSTAMO
Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés Máquinas de autopréstamo_BP da Coruña MG Garcés
Facilitando a autonomía dos usuarios nas operacións de préstamo, renovación e devolución

Desde hai uns días dispoñemos de máquinas para o autopréstamo, con tres puntos de servizo - dous na planta baixa e unha na Sala Infantil - , moi doadas de utilizar e que esperamos vos faciliten e axilicen as operacións de préstamo/renovación e devolución.