Para facilitar a lectura
07/11/2017
Préstamo de lupas
Sabías que temos lupas á disposición do público?
Facilitando a lectura

Para aquelas persoas que teñan dificultades visuais e iso lles dificulte a lectura, a Biblioteca pon á súa disposición un servizo de préstamo de lupas. 

Abonda con solicitar unha (hai 5 dispoñibles) dirixíndose ao persoal responsable da Sala de consulta, no andar superior.