Centenario da publicación da Revista Nós
20/10 - 30/12
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
Mostra bibliográfica

Mostra bibliográfica para conmemorar o centenario da publicación da Revista
Nós: boletín mensual da cultura galega.

Mostra composta dos libros sobre un dos momentos literarios e creativos máis
importantes de Galicia con figuras destacadas como Castelao, Ramón
Cabanillas, Otero Pedrayo, Losada Diéguez, Vicente Risco, Francisca Herrera
Garrido... ; obras escritas polas autoras e autores, biografías, novelas
ambientadas na época, películas, publicacións seriadas.

A mostra instalarase na sala de exposicións da Biblioteca situada no
primeiro andar e poderase visitar no horario de apertura da biblioteca.