EQUIPO

Dirección
María Sol González Regal
Directora
881 960 380
881 960 395
Secretaría e Administración
Encárgase da xestión administrativa da biblioteca
.
Facturación e Mantemento
881 960 378
881 960 395
Hemeroteca
Xestión das publicacións periódicas. Proceso técnico do depósito legal.
María Rosa Michelena Seivane
Xefa de Sección
881 960 381
881 960 395
Salas de Consulta, Préstamo. Adquisicións
Encárgase da selección e adquisión de libros para préstamo e consulta
Mª del Mar Miraz Claro
Bibliotecaria - Encargada de Salas e Adquisicións
881 960 383
881 960 395
Préstamo interbibliotecario. Mostras bibliográficas
Xestión do préstamo interbibliotecario. Proceso técnico do depósito legal.
Mª del Pilar Fraguela Villar
Bibliotecaria
881 960 384
881 960 395
Sala Infantil e Xuvenil
Encárgase da xestión da colección e a programación das actividades para nenos/-as e mozos/-as
Sala Infantil e Xuvenil
881 960 393
881 960 395
Xisela Fernández Cendón
Bibliotecaria
881 690 393
881 690 395
Sala de medios audiovisuais
Selección e proceso técnico de medios audiovisuais
Mª Elena García Pazos
Bibliotecaria
881 960 382
Redes sociais. Difusión
Xestión das redes sociais da biblioteca. Xestión da páxina web.
Gomez Barreiro, Eugenio Santiago
Bibliotecario
881 960 382
Fondo Antigo
Encárgase da xestión do fondo antigo da colección
Atención ao público
Persoal auxiliar de atención ao público. Atenden o servizo de información e o de préstamo. Encárganse dos carnés e da ordenación dos fondos.
Sonia Arce Salgado
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 387
881 960 395
José Mª Castro Loehmann
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 392
881 960 395
Mª del Pilar García Patiño
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 392
881 960 395
José Luis Araújo Meno
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 392
881 960 395
Mercedes Barcia Montero
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 386
881 960 395
Remedios Díaz Pavón
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 387
881 960 395
Ana Mª Martínez Martín
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 385
881 960 395
Sonia Rivas Almodóvar
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 386
881 960 395
Concepción Santiago Villar
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 385
881 960 395
Carmen Tato Lago
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 392
881 960 395
Mª José Viz Blanco
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 393
881 960 395
Jackeline Taibo Casas
Auxiliar técnico de bibliotecas
881 960 393
881 960 395
Persoal subalterno e ordenanzas
Ariana Gómez Freire
Subalterno
881 960 392
881 960 395
Pilar García Cabanas
Ordenanza
881 960 392
881 960 395
Mª del Carmen Miranda López
Ordenanza
881 960 392
881 960 395