COMO PODO?
Renovar os préstamos

A renovación poderase realizar logo de transcorridos 5 días dende a formalización do préstamo e ata o día do seu vencemento, por teléfono, na propia biblioteca ou por internet dende o catálogo.

Para renovar por internet ten que entrar no catálogo da biblioteca, identificándose co seu número de lector e contrasinal. 

Non se poden renovar documentos reservados.