Autorización para retirar fondos en préstamo da Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés con destino a institucións (centros escolares, asociacións culturais …)

Datos de quen asina:
Datos da/s persoa/s autorizada/s:
Persoa autorizada
Persoa autorizada
Persoa autorizada