Axenda

01/02/2024

A nova app da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Todo é posible cunha biblioteca nas túas mans

Préstamo de documentos

O servizo de préstamo ofrécelle ao público a posibilidade de ler ou consultar -de maneira gratuíta, durante un tempo determinado e conforme ás normas establecidas- os documentos “prestables” da Biblioteca.

Servizo de préstamo de documentos

Consulta de documentos

A través deste servizo, a Biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Información sobre os nosos espazos

Cesión de espazos

A través deste servizo, a biblioteca pon a disposición da cidadanía as súas instalacións coa finalidade de propiciar o intercambio e a difusión cultural, converténdose así nun espazo de participación e encontro dos membros da comunidade.

Novidades
A Coruña e arredores vistos no tempo
Libros como ferramenta terapéutica