Acceso á Internet (wifi e ordenadores de consulta) e Ofimática
A Biblioteca dispón de rede wi-fi protexida

A Biblioteca ofrece acceso gratuíto á Internet e a ferramentas ofimáticas. Nas súas instalacións, conta cunha infraestrutura que permite usar libremente, de xeito privado e con seguridade diversas fontes e tecnoloxías da información, sempre segundo os principios e fins que rexen as actividades de calquera biblioteca pública.

O servizo de acceso á Internet e ofimática engloba:

 

Conexión wi-fi

A conexión wi-fi é pública e gratuíta, con cobertura en todos os espazos da Biblioteca.

O acceso á Internet a través da rede wi-fi require introducir un contrasinal. A primeira vez hai que rexistrarse cun número de teléfono móbil, seguindo as instrucións que se detallan nas distinas salas.

A utilización deste servizo conleva un uso responsable do mesmo, respectando a lexislación vixente en materia de propiedade intelectual e evitando a descarga de contidos que poidan colapsar a Rede.

 

Conexión á Internet e ferramentas ofimáticas

Os postos de ordenadores con conexión á Internet ea  ferramentas ofimáticas distribúense do seguinte xeito:

 • Na Sala infantil: 4 postos
 • Na Hemeroteca: 1 posto
 • Na Sala de consulta: 16 postos

 

Para a utilización deste servizo é preciso ter en conta as seguintes indicacións:

 • Está aberto a todo o público, pero hai que rexistrarse
 • Cada persoa só pode darse de alta unha vez e ter un único nome de usuari@ rexistrado
 • O tempo máximo para a utilización deste servizo é de 90 minutos diarios ininterrompidos
 • Por motivos de seguridade, non se poden gardar documentos de texto no escritorio, instalar ningún programa nin modificar a configuración do ordenador. Este reiniciarase automaticamente ao remate de cada sesión, de xeito que calquera arquivo creado durante a mesma será borrado.
 • Para a creación de documentos, a Biblioteca proporciona acceso ao programa gratuíto Open Office. A persoa usuaria pode imprimir o seus documentos cun custo de 5 céntimos por páxina ou gardalos nunha memoria USB propia.
 • Estes ordenadores tamén poden empregarse para consultar CD e DVD particulares ou da Biblioteca, así como memorias USB particulares.
 • No uso dos recursos da Internet, a persoa usuaria debe comprometerse a respectar en todo momento a lexislación vixente e a facer un uso adecuado do servizo. Non se permite o acceso a páxinas con contido racista, xenófobo, pornográfico, violento ou que incite á violencia.
 • A Biblioteca non se fai responsable en ningún caso da información que puidese recuperar ou á que puidese acceder a persoa usuaria a través dos postos de consulta da Internet.
 • Os/as menores de 14 anos deben utilizar os ordenadores situados na Sala infantil e ter a autorización do pai/nai ou titor/-a, que deben rexistrarse previamente.
 • Os/as menores de 9 anos sempre accederán á Internet acompañados/-as dunha persoa adulta.

 

Na planta baixa, hai un posto de ordenador con conexión á Internet exclusivamente para xestións en liña de servizos da Biblioteca.