Consulta de documentos
Servizo de préstamo de documentos

A través deste servizo, a Biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Os materiais obxecto de consulta son todos aqueles que non son prestables. A saber:

 

  • Fondos especiais: facsímiles, obras con dedicatorias ou anotacións manuscritas autógrafas, doazóns de especial relevancia...
  • Fondo patrimonial: anterior ao ano 1958
  • Fondo de Déposito Legal da nosa provincia: libros, revistas, periódicos, materiais audiovisuais e gráficos
  • Prensa histórica.

 

NOTA: Para acceder aos fondos de carácter especial e/ou patrimonial da Biblioteca, esixirase que o/a usuario/-a presente cunha antelación mínima de 48 horas unha solicitude, empregando o seguinte formulario en liña: Solicitude de consulta de fondos de acceso restrinxido. No formulario indicaranse os motivos polos que se solicita a consulta. O permiso estará suxeito a criterios técnicos de conservación e preservación dos materiais en cuestión.

 

A Biblioteca tamén pon a disposición dos/-as usuarios/-as os medios necesarios (postos de lectura, lectores de son e de audiovisuais, etc.) para que, se o desexan, poidan consultar os materiais prestables in situ.

 

A consulta de documentos realizarase no posto de lectura situado na sala de préstamo para este fin.