Solicitude de consulta de fondos de acceso restrinxido