SERVIZOS PRESENCIAIS
01/06/2020
SERVIZOS PRESENCIAIS
OBRIGA DE MÁSCARA SERVIZOS LECTURA EN SALA
DESDE O 22 DE XUÑO

A  Biblioteca Pública de Lugo abre a partir do luns 22 os seus servizos con aforo limitado:

1. LECTURA EN SALA

- Habilítanse 42 postos de lectura no 2º andar para lectura en sala.

- Habilítanse 7 postos de lectura no 1º andar (sala xuvenil) para lectura en sala.

  2. CONSULTA EN SALA

  - Habilítanse 7 postos de lectura para consulta de documentos non prestables (periódicos, libros...)

   - Lectura e consulta, previa cita, de documentos (prensa, libros...) non prestables de non acceso directo:

   Recoméndase:

   • Durante a lectura da prensa manterase posta a máscara en todo momento, agás os supostos legalmente excepcionados
   • O público usuario deberá desinfectar as mans antes e despois do seu uso ou manipulación.

   3. ACCESO DIRECTO Á COLECCIÓN POLO PÚBLICO USUARIO

   Recoméndase

   • Antes e despois de manipular cada material de préstamo deberanse lavar ou desinfectar as mans.

   4. PRÉSTAMOS A DOMICILIO:

   Ata o 11 de setembro pódese facer unha solicitude de préstamo por:

   5. SOLICITUDE E RECOLLIDA DE CARNÉS

   Para solicitar ou recoller o seu carné ten que pedir unha cita:

   •  Solicitude pola web da Biblioteca Pública de Lugo:

   https://bibliotecas.xunta.gal/lugo/gl/como-podo/facer-o-carne-da-biblioteca

   • Solicitude e información no teléfono: 982828323 

   Recomendamos:

   1. Respectar as medidas de seguridade e hixiénicas.

   2. Ulizar preferentemente as escaleiras, deixándose o ascensor para o traballo técnico do persoal.

       Cando sexa necesario utilizalos, a súa ocupación máxima será dunha persoa.

    

   HORARIO DE APERTURA

   LUNS A VENRES

   09:00 a 14:00 h.

   16:00 a 21:00 h.

   HORARIO DE  VERÁN

   LUNS A VENRES

   08:30 A 14:30

   Os servizos de información e préstamo cerrarán 10 minutos antes do peche do centro.