BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
Joaquín Yáñez, 6
Vigo
36202
PontevedraVigo
886 120 440
886 120 445
886 120 458
biblio.publica.vigo@xunta.gal
Web
NIDEN:
3600948-341
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Vigo/Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Organismo xestor:
Concello de Vigo/Consellería de Cultura e Turismo
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada