Facer unha reserva?
Reservar

Si o documento que queres está prestado, podes facer unha reserva desde o catálogo, na propia biblioteca ou por teléfono. Só se reservan exemplares prestados da túa biblioteca. O máximo de reservas por lector é 6 (3 para libros e revistas, 2 para outros materiais e 1 para libros electrónicos).

O prazo para recoller as reservas é de 3 días dende que se avisa ao usuario. De non recoller as reservas, éstas serán anuladas e o usuario será sancionado.

Os documentos reservados non se poden renovar.

 

DOCUMENTOS E LIGAZÓNS