Instalacións

Andares da Bibioteca Pública

A Biblioteca Pública consta de catro andares:

Semisoto

 • Obras informativas e ficción adultos
 • Sala Menacho
 • Sala Montenegro
 • Sala Multiusos, para as actividades da Biblioteca

Andar baixo

 • Buzón exterior de devolucións
 • Taquillas
 • Zona de bookcrossing
 • Sala de exposicións
 • Salón de actos
 • Internet
 • Servizo de reprografía
 • Información
 • Préstamo e devolución
 • Autopréstamo

Primeiro andar

 • Sala Infantil - Xuvenil
 • Ludoteca / Sala de actividades infantís
 • Internet

Segundo andar

 • Sala de referencia e hemeroteca
 • Préstamo de portátiles
 • Préstamo de e-reades
 • Internet
 • Comicteca
 • Audiovisuais
 • Autopréstamo