Servizo de Biblioteca accesible
Colección accesible

Pequena colección de documentos dirixida a colectivos que precisan unha atención diferenciada

A colección está formada por:

  • Audiolibros:
  • Libros de letra grande:
  • Libros de lectura fácil

A colección está ubicada na Sala Audiovisuais ca signatura:

 “C. Accesible”

A biblioteca tamén dispón dunha colección de libros en braille

TAMÉN CHE PODE INTERESAR...