MÁIS BIBLIOTECAS

LICEO RECREO OURENSÁN

O Liceo de Ourense é unha activa institución cultural funda da en 1850.

ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO

O arquivo histórico diocesano contén importante e valiosa documentación.

BIBLIOTECA CENTRAL DO CAMPUS DE OURENSE

Biblioteca universitaria da cidade pertencente á Universidade de Vigo

Biblioteca da Ponte

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE OURENSE

A rede de Bibliotecas do Concello de Ourense está formada por 4 puntos de lectura distribuídos polos barrios da cidade.

BIBLIOTECA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Importante biblioteca con valiosa documentación relacionada coa historia provincial e local. É unha biblioteca de acceso libre e gratuíto.