Doar documentos á biblioteca?

Na biblioteca recollemos libros, CDs, DVDs ou outros materiais en bo estado sempre que non estean desfasados ou con información obsoleta. Interésannos principalmente obras literarias e calquera publicación de autores ourensáns ou relacionadas coa cidade de Ourense e a súa provincia.

Ao aceptar os donativos, a biblioteca busca completar o seu fondo, podendo así conseguir documentos descatalogados de moito interese, e renovalo, xa que moitos dos donativos serven para repoñer libros ou outros documentos que temos deteriorados polo uso.

 

 

 

Documentos que nos interesan:

1.Documentos anteriores a 1958.

2. Documentos relacionados con Ourense ou provincia (revistas, xornais, carteis, folletos, postais ou libros sobre Ourense, publicados por autores orensáns, empresas ou institucións de Ourense, etc.).

3. Clásicos, literatura.

4. Libros actuais de coñecemento de distintas materias.

5. Libros noutros idiomas

6. Obras literarias de lectura escolar obrigatoria (non libros escolares)

7, DVD, CDs, cómics

Documentos que non nos interesan (agás os coincidentes co punto 1 e 2 anteriores):

1. Libros subliñados, rotos, sucios, etc.

2. Enciclopedias

3. VHS ou casetes.

4. Libros de texto.

Non podemos ir recollelos, polo que debedes entregalos na biblioteca. Lembrade que ao doalos renunciades aos dereitos sobre eles e  que esta doazón non conleva ningún tipo de contraprestación.

Unha vez recibidos, faremos unha selección do doado e, no caso de que por falta de espazo non os poidamos engadir ao noso fondo, distribuirémolos entre outros colectivos ou institucións culturais.

Se tedes algunha dúbida ou consulta podedes dirixirvos a Rosa Díaz, directora da biblioteca, polos seguintes medios:

bpou.direccion@xunta.gal

988 21 07 00