BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura da Aula da Natureza de Crendes
Rúa Villar, 86
Crendes
15318
A CoruñaAbegondo
981 647 916
981 673 050
aula.natureza@abegondo.es
NIDEN:
1500015-172
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Abegondo
Organismo xestor:
Concello de Abegondo
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada