BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal da Torre
Agrupación Escolar Mixta A Torre
Sarces
15118
A CoruñaLaxe
981 706 903
981 706 916 (Co nce llo )
biblioteca@concellodelaxe.com
NIDEN:
1501800-2340
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Laxe
Organismo xestor:
Concello de Laxe
Acceso:
Público
Estado:
Cerrada temporalmente
Situación administrativa:
Registrada e integrada