BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Castrelo
Casa da Cultura de Castrelo
Castrelo
36639
PontevedraCambados
986 524 966
981 524 866
cultura@cambados.es
NIDEN:
3600050-242
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cambados
Organismo xestor:
Concello de Cambados
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada