BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Corvillón
Centro Cultural Xacobe Castro. A Seca, 1º B
Corvillón
36634
PontevedraCambados
986 520 008
986 524 866
cultura@cambados.es
NIDEN:
3600050-276
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cambados
Organismo xestor:
Concello de Cambados
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada