BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Tremoedo
Casa da Cultura de Tremoedo. A Gombra, s/n
Gombra (Tremoedo)
36628
PontevedraVilanova De Arousa
986 524 170
cctremoedo@vilanovadearousa.com
NIDEN:
3601059-10408
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Vilanova de Arousa
Organismo xestor:
Concello de Vilanova de Arousa
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada