BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal Os Tilos
Rúa Buxo, 4
Tilos, Os
15894
A CoruñaTeo
681 159 887
bibliotecatilos@teo.gal
NIDEN:
1502163-16
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Teo
Organismo xestor:
Concello de Teo
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada