BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés
Rúa Miguel González Garcés, 1
Coruña, A
15008
A CoruñaCoruña, A
881 960 380
881 960 378
bpc@xunta.gal
Web
NIDEN:
1500553-6549
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería de Cultura e Turismo
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada