BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal de Carballedo
Chan, s/n
Carballedo do Chan
36856
PontevedraCotobade
986 760 001
986 760 913
986 760 130
bibliotecadecarballedo@concellodecotobade.org
NIDEN:
3600102-245
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cotobade
Organismo xestor:
Concello de Cotobade
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada