BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro
Praza do Mesón, 1
Barqueiro, O
15337
A CoruñaMañón
981 414 002
981 414 151
biblioteca@manon.es
NIDEN:
1501357-131
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Mañón
Organismo xestor:
Concello de Mañón
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada