Aprendizaxe

Actividades dirixidas que completan a formación das persoas participantes en diferentes campos.