Aprendizaxe

Actividades dirixidas que pretenden axudar aos participantes a completar a súa formación en diferentes campos.