ACTIVIDADES
Asistencia e colaboración con eventos culturais
A asistencia e colaboración con diferentes eventos culturais que se celebran na cidade de Pontevedra.