Clubs de lectura para 2020-2021

Club “Voz de muller” luns alternos desde o 5 de outubro de 19.00 a 20.00 h

Club de francés martes alternos desde o 6 de outubro de 19.00 a 20.00 h

Club de castelán dous grupos en mércores alternos de 17.00 a 18.00 h

Club de galego xoves alternos desde o 1 de outubro de 19.00 a 20.00 h