Formación de persoas usuarias

Actividades encamiñadas a achegar a biblioteca ás persoas usuarias, por medio de visitas e xornadas de formación nas distintas ferramentas, servizos e fondos que a biblioteca ofrece.