ACTIVIDADES
Formacións de usuarios
Actividades encamiñadas a achegar a biblioteca aos usuarios, por medio de visitas e de xornadas de formación nas distintas ferramentas, servizos e fondos que a biblioteca ofrece.