Outras actividades culturais

Conxunto de actividades de tipo cultural, que se levan a cabo na biblioteca entre as que están as mostras bibliográficas e exposicións e diversos actos.