Outras actividades culturais

Conxunto de actividades culturais que se fan na biblioteca: mostras bibliográficas, exposicións, presentacións, etc.