29/02/2020
Pregunte: as bibliotecas responden
A Biblioteca Pública de Pontevedra é unha das bibliotecas participantes do servicio "Pregunte, las bibliotecas responden".

Pregunte, as bibliotecas responden é un servizo público de información a través de Internet que se ofrece gratis e que ten como obxectivo satisfacer as necesidades e intereses informativos de toda a cidadanía.

Atendido por bibliotecas de diferentes Comunidades Autónomas e coordinado pola Dirección Xeral del Libro e Fomento da Lectura do Ministerio de Cultura e Deporte, a través dla Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria.

Xestionado de xeito cooperativo por más de 40 bibliotecas e atendido mediante un sistema de quendas polo que, aunque aínda que accedera a través da súa biblioteca habitual, a súa pregunta pode ser contestada por calquera outra biblioteca participante no proxecto.

Permite aos usuarios realizar consultas ás bibliotecas participantes a través de dúas modalidades: correo electrónico (24 horas ao día, 365 días ao ano) e chat (días laborables en horario de atención ao usuario/a).