A biblioteca

 

Misión

Ser un centro de acceso ao coñecemento, á información e á cultura desde a perspectiva dun servizo público local. Un espazo aberto de convivencia, de comunicación e información. Un axente de promoción da lectura. Un lugar para a aprendizaxe autodidacta e de apoio aos procesos educativos.

 

Visión

Aspiramos a ser unha biblioteca con procesos áxiles e innovadores capaces de brindar servizos de calidade, que se acomoden ás necesidades dos nosos usuarios e da comunidade a que servimos, por medio dun persoal adecuado, cualificado e eficiente, aberto aos cambios e ao traballo en equipo.

 

Obxectivos

— Formar un plan para alcanzar unha cultura de traballo baseado na planificación estratéxica e na avaliación de resultados para consolidar unha mellora na calidade dos servizos.

— Elaborar un plan de difusión e comunicación da biblioteca.

— Crear un sistema de comunicación interna.

— Establecer un plan de formación para contar cun cadro de persoal con perfís e cualificación profesional adecuados.

— Implementar un plan para a adecuación de espazos, instalacións e equipamentos para mellorar os servizos.

— Potenciar a biblioteca para convertila no centro cultural da comunidade, un lugar de encontro onde se promocione a cultura e o lecer.

— Desenvolver un plan de formación para o aproveitamento das novas tecnoloxías. Formar á poboación no uso de recursos electrónicos.

 

A orixe da Biblioteca remóntase ao ano 1848, data na que recibe os fondos provenientes da Desamortización. Ao longo da súa historia ocupou diferentes sedes ata chegar á localización actual na rúa Alfonso XII, núm.3 no ano 1988. Forma parte da Rede de Bibliotecas de Galicia e tamén da Rede de Bibliotecas Públicas do Estado.