A biblioteca

Misión

Ser un centro de acceso ao coñecemento, á información e a cultura desde a prespectiva dun servizo público local. Un espazo aberto de convivencia, de comunicación e información. Un axente de promoción da lectura. Un lugar para a aprendizaxe autodidacta e de apoio aos procesos educativos.

 

Visión

Aspiramos a ser unha biblioteca con procesos áxiles e innovadores capaces de brindar servizos de calidade, que se acomoden ás necesidades dos nosos usuarios e da comunidade a que serve, por medio dun persoal adecuado, cualificado e eficiente, aberto aos cambios e ao traballo en equipo.

 

Obxectivos

- Formar un plan para alcanzar unha cultura de traballo baseado na planificación estratéxica e na evaluación de resultados para consolidar unha mellora da calidade dos servizos

- Elaborar un plan de difusión e comunicación da biblioteca

- Crear un sistema de comunicación interna

- Establecer un plan de formación para contar cun cadro de persoal con perfís e cualificación profesional adecuados

- Implementar un plan para a adecuación dos espazos, instalacións e dos equipamentos para mellorar os servizos

- Potenciar a biblioteca para convertirla no centro cultural da comunidade, un lugar de encontro onde se promocione a cultura e o lecer

- Desenvolver un plan de formación para o aproveitamento das novas tecnoloxías. Formar á poboación no uso dos recursos electrónicos

 

A orixe da Biblioteca remóntase a 1848, data na que recibe os fondos provenientes da Desamortización. Ao longo da súa historia ocupou diferentes sedes ata chegar á localización actual na rúa Alfonso XII, núm.3 no ano 1988. Forma parte da Rede de Bibliotecas de Galicia e tamén da Rede de Bibliotecas Públicas do Estado.