BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Celeiro Casa do Forno
Rúa Grande, 61
Celeiro
27863
LugoViveiro
982 561 136
raspitaro@hotmail.es
NIDEN:
2700596-2010
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Viveiro
Organismo xestor:
Concello de Viveiro
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-