BIBLIOTECAS
Biblioteca Afundación Calvario
Portela, 6 - 1º
Vigo
36205
PontevedraVigo
986 252 435
biblio.calvario@afundacion.org
NIDEN:
NN9444-8086
Titularidade:
Privada
Institución titular:
Afundación (Fundación Galicia Obra Social)
Organismo xestor:
Afundación (Fundación Galicia Obra Social)
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
-