BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal do Irixo
Lagoa, 5
Irixo, O
32530
OurenseIrixo, O
988 287 583
concelloirixo@yahoo.es
NIDEN:
3200123-69
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello do Irixo
Organismo xestor:
Concello do Irixo
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada