EQUIPO

DIRECCIÓN
Alejandra M.ª Mosquera Souto
Directora
XESTIÓN E PROCESO TÉCNICO DA COLECCIÓN
coleccion.bibliotecas.pontevedra@xunta.gal
Pilar Fernández Ruiz
Fondo antigo e hemeroteca
Concepción Carbajo Romero
Narrativa en castelán, cómic e depósito legal
María Dolores Rodeiro Servia
Narrativa galega, xuvenil, libros informativos e referencia
Mónica Penín Rodríguez
Audiovisuais
Carmen Mata Cid
Colección infantil
ADMINISTRACIÓN
Javier Gulias Hermida
Manuel Antonio Álvarez García
Carmen Campo Gumil
Diego Pintos Cores
ACTIVIDADES
Mónica Penín Rodríguez
Planificación e difusión de actividades para público adulto, clubs de lectura e redes sociais
Carmen Mata Cid
Planificación e difusión de actividades infantís
Carmen Campo Güimil
Atención ao público, publicidade e inscricións
Manuel Antonio Álvarez García
Atención ao público, publicidade e inscricións
Diego Pintos Cores
Atención ao público, publicidade e inscricións
PERSOAL BIBLIOTECARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
Pilar Acuña Otero
Aurora Capón Fernández
Teresa Dapena Janeiro
Beatriz Garrido Piñeiro
Mercedes López Lagos
Beatriz López Mira
Gema López Salazar
Pilar Pereira Cebreiro
M.ª Dolores Trabazo Bustos
Sonia Senra López
María Teresa Túñez Landín
PERSOAL SUBALTERNO
Daniel Sampedro Ameal
Carlos Costas Costas