EQUIPO

DIRECCIÓN
Alejandra Mª Mosquera Souto
Directora
886 159 242
886 159 253
Bolseiros/as
Antía Cons Pequeño
Borja Tobío González
Daniel González Rojo
David Fernández Antunes
ADMINISTRACIÓN
Javier Gulias Hermida
Administrativo
886 159 246
886 159 253
Manuel Antonio Álvarez García
Auxiliar Administrativo
886 159 247
886 159 253
Carmen Campo Gumil
Auxiliar Administrativo
886 159 247
886 159 253
Diego Pintos Cores
Auxiliar Administrativo
886 159 249
886 159 253
INFANTIL
Carmen Mata Cid
Bibliotecaria
886 159 245
886 159 253
HEMEROTECA E FONDO ANTIGO
Pilar Fernández Ruiz
Bibliotecaria
886 159 813
886 159 253
DEPÓSITO LEGAL E AUDIOVISUAIS
Mónica Penín Rodríguez
Bibliotecaria
886 159 813
886 159 253
OBRAS DE MATERIAS E REFERENCIA
María Dolores Rodeiro Servia
Bibliotecaria
886 159 813
886 592 53
NARRATIVA GALEGA, XUVENIL E REDES SOCIAIS
Silvia Freiría Correa
Bibliotecaria
886 159 245
886 159 253
NARRATIVA EN CASTELÁN E BANDA DESEÑADA
Concepción Carbajo Romero
Bibliotecaria
886 159 246
886 159 253
ACTIVIDADES, FORMACIÓN DE USUARIOS E EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA
Concepción Carbajo Romero
Bibliotecaria
886 159 246
886 159 253
Silvia Freiría Correa
Bibliotecaria
886 159 245
886 159 253
Mónica Penín Rodríguez
Bibliotecaria
886 159 247
María Dolores Rodeiro Servia
Bibliotecaria
886 159 246
886 159 253
Pilar Fernández Ruiz
Bibliotecaria
886 159 247
886 159 253
Diego Pintos Cores
Auxiliar administrativo
886 159 249
886 159 253
Carmen Mata Cid
Bibliotecaria
886 159 245
886 159 253
PERSOAL DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
Milagros Abal Saborido
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Pilar Acuña Otero
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Aurora Capón Fernández
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Teresa Dapena Janeiro
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Beatriz Garrido Piñeiro
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Mercedes López Lagos
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Beatriz López Mira
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Gema López Salazar
Auxiliar de Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Pilar Pereira Cebreiro
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Mª Dolores Trabazo Bustos
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Jorge Villanueva Villanueva
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Luis Muñiz Lavandeira
Auxiliar de Biblioteca
886 159 250
886 159 253
María Teresa Túñez Landín
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Sonia Senra López
Auxiliar Biblioteca
886 159 250
886 159 253
Daniel Sampedro Ameal
Subalterno
886 159 250
886 159 253
Carlos Costas Costas
Subalterno
886 159 250
886 159 253