EQUIPO

DIRECCIÓN
María del Pilar Fernández Ruiz
Directora
886 159 242
DIRECCIÓN
María del Pilar Fernández Ruiz
Directora
886 159 242
ADMINISTRACIÓN
Javier Gulias Hermida
886 159 248
Manuel Antonio Álvarez García
886 159 247
Carmen Campo Gumil
886 159 247
Diego Pintos Cores
886 159 249
PERSOAL TÉCNICO
tecnicas.bibliotecas.pontevedra@xunta.gal
Pilar Fernández Ruiz
Fondo Antigo, Hemeroteca e Koha
886 159 242
Concepción Carbajo Romero
Narrativa en Castelán, Banda Deseñada, Depósito Legal e Fondo local
886 159 246
María Dolores Rodeiro Servia
Narrativa Galega, Xuvenil e Libros Informativos
886 195 813
Mónica Penín Rodríguez
Audiovisuais, Clubs de lectura, Planificación e Difusión Cultural
886 159 256
Carmen Mata Cid
Área Infantil. Planificación e Difusión Cultural
886 159 245
PERSOAL AUXILIAR
Pilar Acuña Otero
886 159 250
Francisco Javier Besada Quintana
886 159 250
Aurora Capón Fernández
886 159 250
Azucena Castro Rellán
886 159 250
Beatriz Garrido Piñeiro
886 159 250
Mercedes López Lagos
886 159 250
Beatriz López Mira
886 159 250
Gema López Salazar
886 159 250
Pilar Pereira Cebreiro
886 159 250
Sonia Senra López
886 159 250
M.ª Dolores Trabazo Bustos
886 159 250
José Antonio Trillo Caamaño
886 159 250
Mª Teresa Túñez Landín
886 159 250
INFORMACIÓN
Daniel Sampedro Ameal
886 159 250
Carlos Costas Costas
886 159 250