EQUIPO

DIRECCIÓN
Alejandra M.ª Mosquera Souto
Directora
ADMINISTRACIÓN
Javier Gulias Hermida
Manuel Antonio Álvarez García
Carmen Campo Gumil
Diego Pintos Cores
PERSOAL TÉCNICO
tecnicas.bibliotecas.pontevedra@xunta.gal
Pilar Fernández Ruiz
Fondo Antigo, Hemeroteca e Koha
Concepción Carbajo Romero
Narrativa en Castelán, Banda Deseñada, Depósito Legal e Fondo local
María Dolores Rodeiro Servia
Narrativa Galega, Xuvenil e Libros Informativos
Mónica Penín Rodríguez
Audiovisuais, Clubs de lectura, Planificación e Difusión Cultural
Carmen Mata Cid
Área Infantil. Planificación e Difusión Cultural
PERSOAL AUXILIAR
Pilar Acuña Otero
Aurora Capón Fernández
M.ª Teresa Dapena Janeiro
Beatriz Garrido Piñeiro
Mercedes López Lagos
Beatriz López Mira
Gema López Salazar
Pilar Pereira Cebreiro
M.ª Dolores Trabazo Bustos
Sonia Senra López
M.ª Teresa Túñez Landín
Azucena Castro Rellán
Ledicia Lustres Viturro
INFORMACIÓN
Daniel Sampedro Ameal
Carlos Costas Costas