EQUIPO

DIRECCIÓN
Alejandra Mª Mosquera Souto
Directora
ADMINISTRACIÓN
Javier Gulias Hermida
Administrativo
Manuel Antonio Álvarez García
Auxiliar Administrativo
Carmen Campo Gumil
Auxiliar Administrativo
Diego Pintos Cores
Auxiliar Administrativo
FONDO ANTIGO, FONDO LOCAL E HEMEROTECA
Pilar Fernández Ruiz
Bibliotecaria
AUDIOVISUAIS, CLUB DE LECTURA E DEPÓSITO LEGAL
Mónica Penín Rodríguez
Bibliotecaria
NARRATIVA EN CASTELÁN E BANDA DESEÑADA
Concepción Carbajo Romero
Bibliotecaria
NARRATIVA GALEGA, LIBROS INFORMATIVOS E REFERENCIA
María Dolores Rodeiro Servia
Bibliotecaria
XUVENIL E REDES SOCIAIS
Silvia Freiría Correa
Bibliotecaria
INFANTIL
Carmen Mata Cid
Bibliotecaria
ACTIVIDADES
Carmen Mata Cid
Bibliotecaria
Silvia Freiría Correa
Bibliotecaria
Diego Pintos Cores
Auxiliar administrativo
Carmen Campo Güimil
Auxiliar administrativo
Manuel Antonio Álvarez García
Auxiliar administrativo
PERSOAL DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
Pilar Acuña Otero
Auxiliar Biblioteca
Aurora Capón Fernández
Auxiliar Biblioteca
Teresa Dapena Janeiro
Auxiliar Biblioteca
Beatriz Garrido Piñeiro
Auxiliar Biblioteca
Mercedes López Lagos
Auxiliar Biblioteca
Beatriz López Mira
Auxiliar Biblioteca
Gema López Salazar
Auxiliar de Biblioteca
Pilar Pereira Cebreiro
Auxiliar Biblioteca
Mª Dolores Trabazo Bustos
Auxiliar Biblioteca
Sonia Senra López
Auxiliar de Biblioteca
María Teresa Túñez Landín
Auxiliar Biblioteca
Daniel Sampedro Ameal
Subalterno
Carlos Costas Costas
Subalterno