MÁIS BIBLIOTECAS

Biblioteca Museo de Pontevedra

Biblioteca especializada en arte, especialmente na figura de Goya, así como en historia e arqueoloxía. Trátase tamén dunha biblioteca especializada en Galicia, destacando o fondo local de Pontevedra.

Blog da Biblioteca Pública de Pontevedra

Blog da Biblioteca Pública de Pontevedra

Biblioteca Nacional de España

Web institucional da Biblioteca Nacional de España

Biblioteca UNED Pontevedra

Web institucional da biblioteca da Universidad Nacional a Distancia, sede Pontevedra

Biblioteca Públicas

Directorio das bibliotecas españolas elaborado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte que proporciona información das bibliotecas nacionais e rexionais, bibliotecas públicas, bibliotecas de institucións de ensino superior e bibliotecas especializadas, situadas en territorio nacional e no estranxeiro, de interese e utilidade tanto para os profesionais do sector como para os cidadáns.

Biblioteca Universidade de Vigo

Web institucional da biblioteca da Universidade de Vigo