Autorizar a outro usuario para que utilice o meu carné

O carné de lector é gratuíto, persoal e intransferible. Unicamente poderá cedelo a outro usuario no caso de que non poida acudir á biblioteca.

Previamente deberá cumprimentar un formulario (accesible na web e na propia biblioteca) para que outra persoa poida empregar no seu nome o seu carné e levar materiais en préstamo con el.

Esta autorización terá unha validez dun ano.