Buscar un libro ou outro tipo de material

Para buscar o que precise, a biblioteca pon a súa disposición o catálogo en liña (OPAC). Pode acceder a este catálogo dende  a biblitoeca ou dende calquera outro lugar que dispoña de conexión a internet dende calquera dispositivo (ordenador, tablet, smartphone ...), dende esta web ou directamente dende este enlace http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

Na biblioteca existen varios puntos de consulta do catálogo distribuidos polas diferentes plantas e para o seu uso non ten que ter carné da biblioteca nin estár en posesión de contrasinal de acceso para o servizo de internet.

DOCUMENTOS E LIGAZÓNS