Como podo acceder a documentos doutras bibliotecas?

O teu carné de biblioteca é válido para todas as bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, pero ademais disto podes solicitar o envío de documentos das outras bibliotecas xestionadas pola Xunta de Galicia e da Biblioteca Municipal Central de Ferrol en préstamo intrabibliotecario. Podes solicitar 1 documento á vez sen ningún custo.

Bibliotecas con servizo de préstamo intrabibliotecario:

— Biblioteca de Galicia (só materiais da Biblioteca Central de Préstamo)

— Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

— Biblioteca Pública de Lugo

— Biblioteca Pública de Ourense Nós

— Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

— Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

— Biblioteca Municipal de Ferrol Central

 

Este servizo pode solicitarse de dous xeitos diferentes:

a) de xeito presencial nos mostradores de préstamo da biblioteca

b) a través de este formulario web

Máis información