Como reservar un documento?

Se o material que queres está prestado, podes facer unha reserva. Non podes facer reservas de documentos que estean dispoñibles. O número máximo de reservas por lector é de 6 (3 libros e revistas, 2 audiovisuais e 1 dispositivo lector de libros electrónicos).

As reservas pódense solicitar dos seguintes xeitos:

a) nos mostradores de préstamo da biblioteca

b) a través da conta persoal de usuario/a no catálogo

O prazo para recoller as reservas é de 3 días hábiles desde que chega o aviso, se non se recollen nese prazo quedará anulada.