COMO PODO?
Levar en préstamo

Nos mostradores de préstamo da primeira e da segunda planta da biblioteca , presentando o carné de lector, poderá levar en préstamo todos aqueles documentos prestables que estean en acceso directo nas salas ou nos depósitos da biblioteca.

O número máximo de documentos que pode levar é de 20, de acordo coas seguintes cadros: