Que podo facer se perdín ou estraguei un documento?

Se tentas devolver un material deteriorado, a biblioteca non aceptará a devolución e o teu carné quedará bloqueado. Para volver a facer uso del terás dúas opcións:

a) reparar o material;

b) repoñelo por outro igual. Se non estivera dispoñible no mercado, o persoal técnico da biblioteca solicitarache outro material de similares características e prezo.