Etiquetas do primeiro andar (sala infantil)

I-R Libros de consulta

Colección accesible

I PIC Pictogramas

I LF Lectura fácil

I LS Lingua de signos

I BRA Libros en Braille

I MAT Audiolibros

 GF Libros en gran formato

 

Literatura

BB Bebeteca (de 0 a 3 anos)

AZ (de 4 a 5 anos) e  RJ (de 6 a 8 anos)

- 81 Poesía. Xogos e cancións. Adiviñas. Contos rimados. Libros xogo

- 82 Teatro

- 83 Narrativa 

-- 831 Libros de imaxes.  Cómic (de 0 a 5 anos)

-- 832 Libros educativos

-- 833 Contos

-- 834 Contos de animais

- 85 Clásicos. Adaptacións de clásicos

- 86 Antoloxías de contos (zona de literatura de 6 a 8 anos)

- 87 Cómics. TBO 

V (de 9 a 11 anos) e A (de 12 a 14 anos)

- 81 Poesía. Cancións. Rimas. Adiviñas

- 82 Teatro. Marioneta. Títeres

- 84 Narrativa

-- 840 Libros educativos e de imaxes

-- 841 Narracións da vida real

-- 842 Narracións históricas e de guerra

-- 843 narracións de aventuras

--  844 Narracións de terror e misterio

-- 845 Narracións de humor. Chistes

-- 846 Narracións fantásticas e lendas

-- 847 Narracións científicas e de ciencia ficción

-- 848 Narracións de animais como protagonistas. Fábulas

-- 849 Narracións de tema relixioso

- 85 Clásicos e adaptacións de clásicos

- 86 Antoloxías de contos. Coleccións. Artigos periodísticos

- 87 Cómics. TBO

 

Libros informativos

0 Xeneralidades

- 001 Ciencia. Coñecementos en xeneral

-- 001.8 Inventos e descubrimentos

- 002 Libros

- 004 Informática

- 02 Bibliotecas

- 03 Enciclopedias

- 08 Curiosidades

-- 088 Guinness Records

1 Filosofía

2 Relixión

- 23/28 Cristianismo

- 29 Outras relixións. Mitoloxía

3 Ciencias sociais

- 316 Socioloxía. Convivencia

- 32 Política

-- 323 Profesións

- 33 Economía

- 34 Dereito

-- 342 Dereitos dos nenos e nenas

- 35 Administración pública. Goberno

- 37 Educación

-- 379 Tempo libre. Ocio. Manualidades

- 38 Folclore. Usos de costumes. Modos

5 Ciencias puras

- 5/6 Experimentos

-502 Medio Ambiente. Natureza

- 504  Ecoloxía. Cambio climático

- 51 Matemáticas

- 52 Astronomía

- 53 Física

- 54 Química

- 55 Ciencias da terra. Xeoloxía. Meteoroloxía

- 56 Paleontoloxía. Dinosauros

- 57 Bioloxía

-- 572 Antropoloxía

-- 578 Virus

- 58 Botánica

- 59 Zooloxía. Animais

6 Ciencias aplicadas

- 61 Medicina. Saúde

-- 611 Corpo humano

-- 613 Saúde e hixiene persoal

- 62 Enxeñería

-- 628 Reciclaxe

- 63 Agricultura. Caza. Pesca

- 64 Economía doméstica

-- 641 Receitas de cociña

- 65 Seguridade vial

-- 66 Industrias

-- 69 Construción

7 Arte

7.01 Teoría da arte

7.04 Iconografía

7.05 deseño

- 71 Urbanismo

- 72 Arquitectura

- 73 Artes plásticas

-- 737 Numismática

-- 738 Cerámica

-- 739 Xoiaría

- 741 Debuxo

-- 745 Manualidades

-- 746 Costura

-- 747 Decoración de interiores

-- 748 Vidraría

-- 749 Mobiliario

- 75 Pintura

- 76 Gravado

-- 766 Deseño gráfico

- 78 Música

- 79 Espectáculos. Xogos

- 791 Cine

- 796 Deportes

8 Lingüística. Literatura

- 81 Lingua

- 82 Literatura

9 Xeografía e historia

- 902 Arqueoloxía

- 903 Prehistoria

- 908 Descrición de un lugar

- 91 (036) Guías de viaxes

-- 910 Exploracións. Viaxes

-- - 910.2 Piratas

-- 911 Xeografía

-- 912 Atlas

-- 913 Xeografía

-- 929 Biografías

- 93 Historia

-- 930 Historiografía

--- 930.85 Historia das civilizacións

-- 931 China e Xapón antigos

-- 932 Exipto

-- 933 Xudea, Terra Santa, Xerusalén, Belén

-- 934 India antiga

-- 935 Mesopotamia

-- 936 Bárbaros

-- 937 Roma antiga

-- 938 Grecia antiga

-- 939 Outras civilizacións

- 94 Historia Universal

-- 946 Historia de España 94 (460)

--- 946.1 Historia de Galicia 94 (460.11)

 

I 821 Idiomas

Audiovisuais

I VD (Nº CDU)

I VD 791 Cine

I VB 791 Cine en formato Blu-ray

I M Música

I VX Videoxogos